ضد یخ ملات

235_detail-Copy

شرح محصول
محصول ضدیخ ملات به گونه‌اي طراحي شده تا در سرما با تسريع زمان واكنش هيدراسيون، از بروز يخ‌زدگي در ملات و اندودهاي سيماني جلوگيري نمايد. محصول، فاقد یون کلر یا سایر مواد مخرّب بتن مي‌باشد.

موارد استفاده

ساخت ملات و اندودهاي سيماني در هواي سرد (محدوده دمايي5+ و 5- درجه سانتيگراد)

ویژگی ها

  • تسريع واكنش هيدراسيون
  • فاقد يون كلر

اطلاعات فني

      

مايع

حالت فيزيكي

بي رنگ

رنگ

1/2±0/05 g/cmᶟ  

وزن  مخصوص  (25 ºC) 

 1± 4/5

pH

غير قابل اشتعال

دماي اشتعال

فاقد يون كلر (BS 5075)

مقدار كلرايد

مقدار مصرف

مقدار دقيق مصرف اين محصول به عوامل متعددي از قبيل: دماي محيط ، ضخامت ملات ، مقدار سيمان و نسبت آب به سيمان بستگي دارد، لذا تعيين اين ميزان با انجام آزمون‌هاي كارگاهي مشخص مي‌گردد كه به طور كلي بين 4 تا 7 درصد وزن سيمان پيشنهاد مي‌گردد.

روش مصرف

ضديخ ملات SBF.ANTI FREEZ.M می‌تواند به تمام يا بخشي از آب ملات اضافه شده و پس از اختلاط کامل، سيمان كاري انجام گردد. توجه شود كه مي‌بايست آب اختلاط ملات را به ميزان ضد يخ اضافه شده كاهش داد.

شرايط نگهداري

به دور از تابش نور خورشيد
در محدوده دمايي 5 تا 40 درجه سانتيگراد

مدت نگهداري

9 ماه در بسته‌بندي اوليه

نوع بسته‌بندي

گالن 22 كيلوگرمي – بشكه 220 كيلوگرمي

نكات ايمني

در صورت تماس با پوست قبل از خشك شدن با آب شسته شود.
در صورت تماس با چشم و يا نفوذ به دهان بلافاصله با آب فراوان شسته و به پزشك مراجعه شود.

ضدیخ ملات