روان کننده دیرگیر 102

کاهنده آب و دیرگیر SBF-W102R
شرح محصول
روان کننده ای پرکاربرد،با صرفه و دارای محدوده وسیع مقدار مصرف با خاصیت کندگیری می باشد. با استفاده از این محصول میتوان آب مصرفی بتن را تا 5 درصد کاهش داد.
موارد استفاده
• بتن های مسلح و غیرمسلح
• بتن ریزی در هوای گرم با فواصل حمل طولانی
• بتن ریزی در مقاطع بزرگ (حجیم )
• تولید بتن با مصالح شکسته
• استفاده همزمان با ترکیبات سیمانی :میکروسیلیس، خاکستربادی و سرباره
• امکان بتن ریزی با قالب لغزنده

ويژگي‌ها
• حفظ زمان کارایی بتن در فصول گرم سال
• اامکان کاهش آب مصرفی بتن تا 5 درصد
• کاهش بروز پدیده جداشدگی در روانی بالا
• بهبود قابلیت پمپ ریزی بتن
• افزایش دوام بتن
• عدم ايجاد تغيير در زمان گيرش بتن
• افزايش مقاومت بتن در سیکل های ذوب و یخبندان
• بهبود رئولوژی بتن

اطلاعات فني
قهوه ای سوخته رنگ
g/cmᶟ 1/17 ± 0/02 وزن مخصوص(25 ºC)
مايع حالت فيزيكي
1 ± 8 pH
فاقد يون كلر (BS 5075) مقدار كلرايد

مطابق با استانداردهای
ASTM C 494 – TYPE D,G
EN934-2 –Table 3.1/ 3.2
ASTM C 494 – TYP D,G
مقدار مصرف
ميزان دقيق مصرف اين محصول به نوع کاربرد ، نوع مصالح سنگی ، مقدار سیمان مقاومت فشاری بتن ، روانی و … بستگی دارد. لذا برای به دست آوردن مقدار دقیق مصرف این محصول تست های کارگاهی توصیه می گردد ، به طور کلی میزان مصرف این محصول 5/0 تا 5/1 درصد نسبت به وزن سیمان پیشنهاد می گردد.

روش مصرف
اين محصول را مي‌توان مستقيماً به مخلوط بتن آماده اضافه نمود و يا با هر نسبتي با بخشي از آب بتن و يا تمام آن مخلوط و سپس به بتن افزود.
توجه شود هيچ‌گاه محصول مستقيماً به مخلوط سيمان با مصالح سنگي خشك اضافه نگردد.

شرايط نگهداري
به دور از تابش نور خورشيد و در دماي 5 تا 40 درجه سانتيگراد

مدت نگهداري
يك سال در بسته‌بندي اوليه

نوع بسته‌بندي
گالن 22 كيلوگرمي – بشكه 220 كيلوگرمي.

نكات ايمني
در صورت تماس با پوست قبل از خشك شدن با آب شسته شود.
در صورت تماس با چشم و يا نفوذ به دهان بلافاصله با آب فراوان شسته و به پزشك مراجعه شود .