روان کننده زودگیر 103

کاهنده آب و زودگير SBF.WA103
شرح محصول
این نوع روان کننده به گونه ای طراحی و تولید گردیده است که ضمن افزایش کارایی بتن، کاهش 15 درصد از آب مصرفی د ربتن موجب کاهش زمانگیرش اولیه و افزایش مقاومت فشاری در سنین اولیه بتن نیز می گردد.

موارد استفاده
• بتن ريزي در مناطق سردسير
• تولید بتن با نفوذپذیری پایین
• ساخت قطعات پیش ساخته
• استفاده همزمان با ترکیبات سیمانی:
میکروسیلیس، خاکستر بادی و سرباره
• بتن ریزی با قالب لغزنده

ویژگی ها
• كاهش آب مصرفي بتن تا 15 درصد
• کاهش نفوذپذیری بتن
• کاهش بروز پدیده جداشدگی در بتن
• بهبود قابلیت پمپ پذیری بتن
• امکان قالب برداری سریع

مطابق با استانداردهای
ASTM C 494 – TYPE E
EN 934-2
اطلاعات فني
قهوه ای رنگ
g/cmᶟ 1/16 ± 0/02 وزن مخصوص(25 ºC)
مايع حالت فيزيكي
1 ± 8 pH
فاقد يون كلر (BS 5075) مقدار كلرايد
دمای انجماد 5- درجه سانتیگراد

مقدار مصرف
مقدار مصرف این محصول به نوع کاربرد، نوع مصالح سنگی، مقدار سیمان،مقاومت فشاری بتن، روانی و … بستگی دارد. لذا برای به دست آوردن میزان دقیق مصرف این محصول انجام تست های کارگاهی توصیه می گردد. به طور کلی میزان مصرف این محصول 3/0 تا 2/1 درصد نسبت به وزن سیمان پیشنهاد می گردد.
تغییر میزان مصرف مجاز تعیین شده توسط این شرکت در روند کسب مقاومت های فشاری اولیه و نهایی تاثیر به سزایی دارد، لذا هرگونه تغییر می بایست با تایید کارشناسان فنی این شرکت صورت پذیرد.

روش مصرف
اين محصول را مي‌توان مستقيماً به مخلوط بتن آماده اضافه نمود و يا با هر نسبتي با بخشي از آب بتن و يا تمام آن مخلوط و سپس به بتن افزود.
توجه شود هيچ‌گاه اين محصول مستقيماً به مخلوط سيمان با مصالح سنگي خشك اضافه نگردد.

شرايط نگهداري
به دور از تابش نور خورشيد و در دماي 5 تا 40 درجه سانتيگراد

مدت نگهداري
يك سال در بسته‌بندي اوليه

نوع بسته‌بندي
گالن 22 كيلوگرمي – بشكه 220 كيلوگرمي.

نكات ايمني
این محصول در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای سلامتی و محیط زیست قرار ندارد. با این وجود در صورت تماس با پوست پیش از خشک شدن با آب شسته شود و در صورت تماس با چشم و یا بلعیده شدن بلافاصله با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود.