روغن قالب

روغن قالب SBF.FO
شرح محصول
این محصول بر پايه روغن‌هاي نفتی و حلال‌هاي آلي بوده و جهت سهولت جداسازي قالب‌ها از بتن، مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

موارد استفاده
• انواع قالب‌هاي فلزي، چوبي
• در بتن ريزي‌هاي قالب لغزنده
• قطعات پيش ساخته

ویژگی ها
• عدم چسبندگي بتن و سيمان به سطح قالب
• فاقد عوامل اثرگذار بر روي بتن تازه
• كاهش هزينه‌هاي تميزكاري و ترميم قالب
• جلوگيري از خوردگي قالب‌ فلزي
• حذف حباب‌هاي ايجاد شده بين قالب و بتن
• فاقد يون كلر
• قابليت حل شدن در آب
• صرفه اقتصادي فوق العاده (ارزان‌تر از روغن سوخته و گازوئيل)
• قابليت رقيق شدن با آب تا ميزان 2 برابر

اطلاعات فني
مايع غليظ حالت فيزيكي
كرم رنگ
g/cmᶟ0/95 ± 0/0    وزن مخصوص(25 ºC)
0/5 ± 9 pH
فاقد يون كلر (BS 5075) مقدار كلرايد

مقدار مصرف
با توجه به ناهمواري و زبري سطح قالب، هر ليتر محصول روغن قالب حدود 20 تا 25 متر مربع را پوشش مي‌دهد كه در صورت رقيق نمودن آن به نسبت 1 به 1 با آب، امكان استفاده در 40 تا 50 متر مربع نيز وجود دارد.

روش مصرف
پيش از اجرا مي‌بايست سطوح قالب از هرگونه تركيبات چسبنده، جدا و تميز گردد. قالب‌هاي چوبي ‌نو مي‌بايست در دو مرحله با روغن قالب پوشانده شود.
اين محصول را مي‌توان با روش‌هاي مختلف، به وسيله قلم‌مو و يا اسپري اجرا نمود. در صورت جمع شدن اين محصول در گوشه‌هاي قالب، روغن اضافي توسط وسيله‌اي مناسب زدوده شود.

شرايط نگهداري
به دور از تابش نور خورشيد
در محدوده دمايي 10+ تا 40+ درجه سانتيگراد

مدت نگهداري
6 ماه در بسته‌بندي اوليه

نوع بسته‌بندي
گالن 20 ليتري – بشكه 220 ليتري

نكات ايمني
استفاده از عينك، دستكش و لباس كار در زمان اجرا توصيه مي‌گردد.
در صورت تماس با پوست قبل از خشك شدن با آب شسته شود.