عملکرد ملات آببند کننده فوری و اثرات آن

IMG_5498IMG_5499PLUGIN نوعی پودر پایه سیمانی است که پس از ترکیب با آّب به خمیری قوی برای قطع نشت آب تبدیل می گردد. عملکرد این محصول به واسطه تسریع در واکنش هیدراسیون و سخت شدن سریع این محصول در محل نشت آب می باشد که علت این واکنش وجود پودرهایی همچون آلومینات و سیمان های بابلین در ترکیبات اولیه ملات آببند فوری می باشد . SBF-PLUGINبر خلاف برخی از محصولات مشابه خود که پس از رفع نشت قادر به آببندی کامل آن مقطع نیستند و نیاز به استفاده از موادکریستال ساز دقیقا در محل رفع نشت را نیز دارند ، پس از رفع نشت مقطع را کاملا آببند کرده و هیچ گونه نشتی از آن قسمت بروز نخواهد کرد. اما لازم به ذکر است اگر مقطعی از سازه بتنی دچار نقص گردید و دچار نشت آب شد حتما به آببندی کامل برای جلوگیری از خسارت های بیشتری نیازمند است ، چراکه حتی در صورت قطع نشت آب ، بدلیل ضعف در سازه بتنی ممکن است آب محل قطع نشت را دور زده و از قسمت دیگری مسیری برای خروج یابد. لذا استفاده از ماده آنی گیر فقط راهکاری موقت برای قطع نشت پرفشار آب از یک سازه بتنی می باشد.

حتما بخوانید  طریقه نصب واتر استاپ