فوق روان کننده و زود گیرکننده 203

شرح محصول

اين محصول بر پايه سولفونات نفتالين فرمالدئيد با خاصيت زودگيري و براي ساخت بتن‌هايي با كارايي بالا، نسبت آب به سيمان پايين و در شرايط محيطي معتدل و سرد طراحي شده است.

موارد استفاده

 • بتن ريزي در مناطق سردسير
 • توليد بتن فوق روان
 • مناسب براي توليد بتن با مصالح شكسته
 • توليد بتن پر مقاومت با توجه به امكان كاهش نسبت آب به سيمان
 • بتن ريزي در مقاطع با تراكم بالاي آرماتور

 

ویژگی ها

 • كاهش آب مصرفي بتن تا 25 درصد
 • مناسب بتن‌ريزي در هواي سرد
 • كاهش زمان گيرش اوليه بتن
 • كاهش نفوذپذيري بتن
 • كاهش تخلخل بتن
 • تسريع عمليات بتن‌ريزي و كاهش هزينه‌هاي مربوط به اجرا

مطابق با استانداردهای

ASTM C 494 – TYPE E

EN 934-2

اطلاعات فني

قهوه ای سوخته

رنگ

1.2±0.02g/cmᶟ

وزن مخصوص(25 ºC)

مايع

حالت فيزيكي

1 ±  8

pH

فاقد يون كلر (BS 5075)

مقدار كلرايد

     دمای انجماد                       2- درجه سانتیگراد

مقدار مصرف

ميزان دقيق مصرف اين محصول با توجه به طرح اختلاط و مشخصات مورد نياز مشخص مي‌گردد. پيشنهاد مي‌شود جهت اندازه‌گيري مقدار مصرف بهينه اين محصول تست‌هاي كارگاهي بر روي خواص بتن تازه مانند رواني، حفظ رواني، زمان گيرش و مقاومت مورد نظر با مصالح و شرايط محيطي موجود در محل انجام گيرد. به طور كلي اين مقدار بين  0.5 تا 1.5 درصد نسبت به وزن سيمان پيشنهاد مي‌گردد

روش مصرف

اين محصول را مي‌توان مستقيماً به مخلوط بتن آماده اضافه نمود و يا با هر نسبتي با بخشي از آب بتن و يا تمام آن مخلوط و سپس به بتن افزود.

توجه شود هيچ‌گاه اين محصول مستقيماً به مخلوط سيمان با مصالح سنگي خشك اضافه نگردد.

 

شرايط نگهداري

به دور از تابش نور خورشيد و در دماي 5 تا 40 درجه سانتيگراد

مدت نگهداري

يك سال در بسته‌بندي اوليه

نوع بسته‌بندي

گالن 22 كيلوگرمي – بشكه 220 كيلوگرمي.

 

نكات ايمني

در صورت تماس با پوست قبل از خشك شدن با آب شسته شود.

در صورت تماس با چشم و يا نفوذ به دهان بلافاصله با آب فراوان شسته و به پزشك مراجعه شود .