فوق روان کننده و کاهنده آب 201

شرح محصول

اين محصول فوق روان كننده‌اي است نرمال بر پايه سولفونات نفتالين فرمالدئيد كه در ساخت بتن‌هايي با كارايي بالا و حداقل نسبت آب به سيمان در شرايط محيطي نرمال قابل كاربرد مي‌باشد.

موارد استفاده

 • · توليد بتن با رواني و كارايي بالا
 • · مناسب براي توليد بتن با مصالح شكسته
 • · توليد بتن پر مقاومت با كاهش نسبت آب به سيمان
 • · بتن ريزي در مقاطع باريك و پر آرماتور
 • · ساخت كف هاي بتني
 • · ساخت بتن داراي مصالح سنگي با درصد جذب آب بالا

ويژگي‌ها

 • كاهش آب مصرفي بتن تا 25 درصد
 • افزايش مقاومت اوليه و نهايي بتن
 • استفاده همزمان با تركيبات سيماني: ميكروسيليس، خاكستر بادي و سرباره
 • كاهش نفوذپذيري بتن
 • كاهش تخلخل بتن
 • تسريع بتن‌ريزي و كاهش هزينه‌هاي اجرايي
 • عدم ايجاد تغيير در زمان گيرش بتن
 • افزايش چسبندگي ميان اجزاء داخلي بتن
 • كاهش خطر آب انداختگي بتن

اطلاعات فني

قهوه ای سوخته

رنگ

  1.18±0.02g/cmᶟ

وزن مخصوص(25 ºC)

مايع

حالت فيزيكي

1 ±  8

pH

فاقد يون كلر (BS 5075)

مقدار كلرايد

2- درجه سانتيگراد

دماي انجماد

مطابق با استانداردهای

ASTM C 494 – TYPE F

EN934-2 –Table 3.1/ 3.2

مقدار مصرف

ميزان دقيق مصرف اين محصول با توجه به طرح اختلاط و مشخصات مورد نياز مشخص مي‌گردد. پيشنهاد مي‌شود جهت اندازه‌گيري مقدار مصرف بهينه اين محصول تست‌هاي كارگاهي بر روي خواص بتن تازه مانند رواني، حفظ رواني، زمان گيرش و مقاومت مورد نظر با مصالح و شرايط محيطي موجود در محل انجام گيرد. به طور كلي اين مقدار بين  0.5 تا 1.5 درصد نسبت به وزن سيمان پيشنهاد مي‌گردد.

روش مصرف

اين محصول را مي‌توان مستقيماً به مخلوط بتن آماده اضافه نمود و يا با هر نسبتي با بخشي از آب بتن و يا تمام آن مخلوط و سپس به بتن افزود.

 توجه شود هيچ‌گاه محصول مستقيماً به مخلوط سيمان با مصالح سنگي خشك اضافه نگردد.

 

شرايط نگهداري

به دور از تابش نور خورشيد و در دماي 5 تا 40 درجه سانتيگراد

مدت نگهداري

يك سال در بسته‌بندي اوليه

نوع بسته‌بندي

گالن 22 كيلوگرمي – بشكه 220 كيلوگرمي.

 

نكات ايمني

در صورت تماس با پوست قبل از خشك شدن با آب شسته شود.

در صورت تماس با چشم و يا نفوذ به دهان بلافاصله با آب فراوان شسته و به پزشك مراجعه شود .

فوق-کاهنده-آب