نقشه سایت

                       افزودنی های بتن

                                     فوق روان کننده و کاهنده آب 201

                                     فوق روان کننده و زودگیرکننده  203

                                    فوق روان کننده و دیر گیر کننده  202

                                    ابرروان کننده و کاهنده قوی آب 301

                                    ژل میکرو سیلیس

                                    اکوژل

                                    ابرروان کننده و دیر گیر کننده 401

                       آببندسازی

                                    واتر استاپ بنتونیتی

                                   واتر استاپ PVC

                                   واترپروف پودری

                                  واتر پروف مایع

                                  چسب بتن آب بند

                                  نفوذگر پودری

                                  آنی گیر

                                 آببند پلیمری

                                پوشش بیتومری

                    ترمیم و مقاوم سازی

                               پودر ساختمانی چند منظوره

                               ترمیم کننده سیمانی

                               ترمیم کننده اپوکسی

                               چسب کاشت میلگرد ویژه

                               چسب بتن اپوکسی

                   شاتکریت و نیلینگ

                              فوق روان کننده نیلینگ

                              زودگیر شاتکریت پودری

                              زودگیر کننده دوغاب

                               سیلیکات سدیم

                  گروتینگ

                              گروت پایه سیمانی

                              گروت پایه اپوکسی

                  محافظ نما و رنگ

                             رنگ و پوشش نما ELASTO B

                             رنگ نما ESTERNO YARASILK

                             گروه آکرلیک داخلی

                             محافظ نما پلی یورتان

                             لاک پلی یورتان

                             محافظ نما سیلوکسان

                نازک کاری و چسب های کاشی

                              چسب کاشی ضد آب

                              چسب کاشی پودری نرمال

                             پودر بندکشی آنتی باکتریال

                              چسب 123

                              چسب سنگ

               ماستیکها

                              ماستیک پلی یورتان

                              گروه ماستیکهای قیری

                              ماستیک ساختمانی AKFIX

                کف سازی

                             ترازکننده سیمانی

                             کف پوش سیمانی

                             کف پوش اپوکسی

                             کف پوش پلی یورتان

  • گالری
  • روش های اجرای محصولات

                         روش نصب کاشی با استفاده از چسبهای کاشی پودری

                         روش بند کشی با استفاده از پودر بند کشی

                         روش اجرای آببند پلیمری

                        روش اجرای خمیر کاشت میلگرد

                        روش اجرای گروت سیمانی