واتر استاپ هیدروفیل لاستیکی SBF-HYDROFIL

نوار واتراستاپ هیدرفیل بر پایه لاستیک ولکایزه نشده بوده و برای آببندی درزهای اجرایی گزینه مناسبی است.
این نوارها درتماس با آب ، افزایش حجم می یابند و این افزایش حجم پس از 14 روز به حدود 800 درصد میرسد.
افزایش حجم این نوارها 6 ساعت پس از نفوذ آب آغاز می شود.

موارد مصرف :
آببندی درزهای اجرایی تمام سازه هایی که با آب در تماس هستند . نظیر :
مخازن
استخرها
دیوارهای حائل
تصفیه خانه ها و …

ویژگی ها:
کاهش میزان خطا نسبت به واتراستاپ های معمولی
تورم برگشت پذیر در مقابل آب
حفظ فرم حتی در دمای بالا
غیر سمی
نصب آسان با حداق ریسک خطا
مقرون به صرفه

مشخصات :
حالت فیزیکی : نوار هیدروفیلی
رنگ : سرمه ای

شرایط نگهداری :
به مدت 2 سال در بسته بندی اصلی و در شرایط طبیعی قابل نگهداری است.

دستورالعمل مصرف :
پس از اجرای یک طرف مقطع بتنی در محل درز ، واتراستاپ بر روی بتن در جلوی آرماتورها با استفاده از چسب یا میخ متصل میگردد. سپس بتن ریزی در وجه واتراستاپ هیدروفیلیدیگر صورت می پذیرد.

نکته :
فاصله نصب واتراستاپ و بتن ریزی نباید زیاد طولانی باشد.

آماده سازی سطح :
تمام سطوح باید تمیز و خشک و عاری از هرگونه ذرات چسبنده و یا سست باشد.

نوع بسته بندی :
5 رول 15 متری در یک پکیج